Ngôn Ngữ VI
Hours: 8AM - 17PM (T2-T7)
Menu

AHP GROUP dự án Định lượng kiểm kê khí nhà kính tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải & Cảng Sao Việt và Công ty cổ phần tập đoàn An Hà Phương - AHP Group (Liên danh SV-AHP) tổ chức thành công khoá “Hướng dẫn định lượng, kiểm kê và báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018” tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - doanh nghiệp dẫn đầu khu vực và có vị thế quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và lọc hóa dầu, ngày 02.01.2024.

/upload/image/d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5/IMG_2993.JPG

Ông Nguyễn Văn An - Chuyên gia cao cấp Công ty cổ phần tập đoàn An Hà Phương trực tiếp hướng dẫn đào tạo

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR là đơn vị hàng đầu trong ngành dầu khí Việt Nam, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước. Bên cạnh việc đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, BSR cũng hết sức quan tâm đến yêu cầu về an toàn bảo vệ môi trường, chú trọng đến chất lượng tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững phù hợp với yêu cầu thực tiễn, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như xu thế chung của các công ty dầu khí trên thế giới. 

Hiện nay, việc thực hiện giảm phát thải khí nhà kính trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước là yêu cầu tất yếu, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đang xây dựng, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp liên quan để thực hiện mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050 như cam kết của nước ta tại Hội nghị COP26. 

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp "dẫn đầu khu vực và có vị thế quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và lọc hóa dầu” cùng với Sứ mệnh “Cung cấp những sản phẩm lọc hóa dầu với tiêu chuẩn chất lượng cao, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và là động lực cho sự phát triển kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. 

/upload/image/d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5/IMG_2998.JPG

Khoá “Hướng dẫn định lượng, kiểm kê và báo cáo khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018” tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR

  • Ngày 02.01.2024 vừa qua Liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải & Cảng Sao Việt và Công ty cổ phần tập đoàn An Hà Phương - AHP Group (Liên danh SV-AHP) đã giới thiệu năng lực và tổ chức Chương trình hướng dẫn thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại BSR với các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Phổ biến thông tin quy định về kiểm kê khí nhà kính

- Tác động của biến đổi khí hậu và những gì các tổ chức và Chính phủ đang làm để giải quyết vấn đề này.

- Một số định hướng chính sách trong thực hiện kiểm kê khí nhà kính (giới thiệu tổng quan tình hình triển khai và nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương về thực hiện kiểm kê khí nhà kính).

- Các nguyên tắc, yêu cầu, điều khoản và hướng dẫn chính của ISO 14064-1

Chuyên đề 2: Định lượng, kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018

- Xây dựng phương pháp luận để tính lượng phát thải khí nhà kính.

- Tính toán lượng phát thải và loại bỏ khí nhà kính 

- Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính.

Chuyên đề 3: Một số kinh nghiệm quốc tế về thực hiện giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực dầu khí - Từ chính sách đến giải pháp thực hiện.

  • - CO2 vs CH4
  • - Khí mê-tan - Nguồn phát thải lớn nhất từ công nghiệp dầu khí
  •  

Để được tư vấn về dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính -  Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN HÀ PHƯƠNG – AHP GROUP

Số 8A, ngõ 192/14, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0915.380.009 

Email: contact@ahpgroup.vn

Website: ahpgroup.vn