Ngôn Ngữ VI
Hours: 8AM - 17PM (T2-T7)
Menu

Báo cáo tóm tắt kết quả benchmarking năng lượng trong ngành sản xuất xi măng tại Việt Nam

Báo cáo được tài trợ bởi người dân Hoa Kỳ thông qua tổ chức Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Chương trình Năng lượng phát thải thấp (V-LEEP) hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với nội dung của báo cáo. 

Báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan về tiêu thụ năng lượng của ngành xi măng; đồng thời đưa ra những khuyến nghị để các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực tiêu thụ năng lượng một cách hiệu quả, giảm phát thải các-bon

Download tài liệu Tại Đây.